Genom inträdet i arbetsgivarorganisationen TechSverige binds Tobii till it-avtalet mellan TecgSverige och Sveriges Ingenjörer, Unionen och Akavia.

”Med detta kollektivavtal kommer vi att kunna fortsätta erbjuda våra anställda konkurrenskraftiga och marknadsbaserade villkor samtidigt som vi tillgodoser vad många av våra anställda anser är viktigt att ha som en del av vårt företag”, kommenterar Ulrika Andersson, chef, People & Growth på Tobii.

Kollektivavtalen börjar gälla den 1 september 2024.

Alex Mörén
alex@dagensopinion.se