USAs Food and Drug Administration (FDA) har beslutat att tillåta att Philip Morris elektroniska produkt IQOS tillsammans med tobaksvaran Heets får marknadsföras som produkter med modifierad risk (MRTP) och har fastställt att detta beslut gynnar folkhälsan. Nu hoppas tobaksbranschen att även svenska myndigheter ska tänka om.

FDA har fattat beslut om att tillåta att Philip Morris marknadsför Iqos, som är en elektronisk cigarett som inte förbränner tobak. FDA ser det som att detta ska gynna folkhälsan i stort.

”Beslutet gäller endast för USA, men vi hoppas att svenska myndigheter nu tittar på vetenskapen kring våra rökfria alternativ. Även Sverige behöver en tobaksstrategi och reglering som bygger på skademinimering. De 1 miljon personer i Sverige som fortsatt röker dagligen eller av och till borde ges informationen om att alla tobaksprodukter inte är lika”, kommenterar Claude Guiron, vetenskaplig direktör på Philip Morris, tobaksbolaget som numera jobbar för ett rökfritt Sverige.

Den 31 mars 2020 uppskattade Philip Morris att cirka 10,6 miljoner vuxna rökare runt om i världenhar och bytt till Iqos.

Bengt Hedlund, vd för branschorganisationen Convenience Stores, tycker att det är läge att ändra svenska lagar efter principen ”skademinimering”..

”Tänk om Sverige kunde göra som USA och möjliggöra marknadsföring av riskreducerande produkter i syfte att få rökare att byta till mindre skadliga produkter om de inte väljer att sluta röka”, kommenterar Bengt Hedlund, via mejl.

Han kommenterar vidare:

”Sverige har lägst andel rökare i Europa. Inget land har så få människor som blir drabbade av lungcancer som vi. Tyvärr görs det idag få insatser för att på riktigt göra skillnad och driva utvecklingen framåt. Våra medlemmar vill informera dem om att mindre skadliga tobaksalternativ finns. Tyvärr tillåter inte svensk lagstiftning detta, vilket det måste bli ändring på.