Råvaruberoende företag som Boliden, Billerud, Dannemora Mineral, Rottneros,
Nordic Mines och SSAB har ökat sina kurser med mer än 100 procent januari 2009-2010..
 
Men ett dilemma för råvaruindustrin är att den är känslig för prissvängningar. Under högkonjunktur stiger priserna för att sedan falla i sämre tider, som under finanskrisen. Mot slutet av 2008 föll till exempel Bolidenaktien kraftigt som en följd av prisnedgången på metaller som zink och koppar. Zinkpriset sjönk med 50 procent under 2007 och halverades ytterligare under 2008. Även kopparpriset halverades under 2008, berättar Lennart Evrell, vd för Boliden.

– Vi reducerade produktionen av zink och koppar i smältverken efter marknadsläget men prisnedgången slog hårt mot vårt resultat,.
 
Under 2009 svängde pendeln. Då steg Bolidenaktien med drygt 400 procent och var därmed var den aktie som steg mest på Stockholmsbörsen.
 
– Under andra halvan av 2009 har efterfrågan på zink och koppar varit stark i Kina och vi har också sett en svag återhämtning av konjunkturen i Europa och USA. Zink- och kopparpriset har mer än fördubblats sedan årsskiftet 2008/09, säger Lennart Evrell.
 
Råvaruindustrin sysselsätter omkring 170 000 personer. Räknas även de indirekt sysselsatta hamnar siffran på runt 400 000 av totalt 4,5 miljoner sysselsatta i Sverige.  Det kan jämföras med drygt 2 miljoner personer som jobbar i den privata tjänstesektorn, enligt Almega. Ett av de större tjänsteföretagen, Securitas har 220 000 anställda i Sverige och utomlands.
 
Men råvaruindustrin, även kallad basindustrin, skapar jobb på orter som annars har en dålig arbetsmarknad, exempelvis i Norrbotten och Värmland. Dessutom är råvaruindustrin en fin affär för Sverige eftersom den står för nästan 25 procent av Sveriges varuexport. Så är råvaruindustrin en framtidsbransch? Både ja och nej.
 
– Visst är det bra att basindustrin går bra. Men det är inte där den nya sysselsättningen kommer. Det sker i tjänsteföretag i städer, säger Magnus Henrekson, professor och vd på Institutet för näringslivsforskning.
 
Bilden bekräftas av Pontus Braunerhjelm, professor och vd för Entreprenörskapsforum.

– På kort till medellång sikt är basindustrin en framtidsbransch. Efterfrågan stiger i takt med att efterfrågan från tillväxtländer ökar. Men på lång sikt är det mer tveksamt om det är en framtidsbransch, säger han.  
 
Råvaruindustrin kommer att vara en viktig del i den svenska ekonomin under lång tid. Men successivt växer andra branscher fram. Både Magnus Henrekson och Pontus Braunerhjelm anser att arbetstillfällena ökar inom servicenäringarna men inte i industrin. De spår en ljus framtid för hälsosektorn, miljöprodukter och rekreationsnäringarna, det senare som en följd av den demografiska förändringen med en allt större andel pensionärer.
 
Men ingen råvaruberoende ort eller region behöver bli vid sin läst, vilket gruvstaden Kiruna är ett exempel på. Där arbetar 500 personer med rymdverksamhet vid bland annat Institutet för Rymdfysik och på Rymdbolaget/ Esrange Space Center. Om allt går enligt plan startar det brittiska bolaget Virgin Galactic rymdturism från Kiruna år 2012. Därmed tar Kiruna steget in i upplevelseindustrin.
 
Ett urval av råvaruindustrins börsutveckling, januari 2009-2010.
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 167pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

Boliden
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 66pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

494
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 167pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

Billerud
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 66pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

247
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 167pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

Dannemora Mineral
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 66pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

163
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 167pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

Rottneros
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 66pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

150
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 167pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

Nordic Mines
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 66pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

138
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 167pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

SSAB
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 66pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

109
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 167pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

SCA
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 66pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

62
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 167pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

Bergs Timber
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 66pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

53
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 167pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

Stora Enso
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 66pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

19
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 167pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

Holmen
#ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 3.5pt; width: 66pt; padding-right: 3.5pt; height: 12.75pt; border-top: #ece9d8; border-right: #ece9d8; padding-top: 0cm">

-3,3
 
 
RÅVARUINDUSTRIN
Det finns ingen enhetlig definition av vilka branscher råvaruindustrin består av. Men ofta avses råvarunäringar som skog och malm och verksamheter stålverk, pappersmassafabriker och sågverk. Idag används ofta basindustrin som ett begrepp för skog, kemi, gruvor och stål.
 
 Av Henrik Norberg