Av sexton personer på det före detta undersökningsföretaget Mind har tio anställda ansökt om att följa med från kontoret i Täby till Stockholm city hos den nya ägaren Origo.

– Det är sex personer som har avstått från att söka, säger Roland Gustavsson, vd för Origo Group.

Detta innebär att tio medarbetare har anmält intresse att arbeta vid Origos kontor i Stockholm. En av dessa är dock redan anställd i Origo. Ledningen för Origo siktade på att tio medarbetare skulle följa med.

– Tänker man på antalet som har sökt rollerna så har det gått som det var tänkt, säger Roland Gustavsson.

Får ni med er personerna ni ville få med er?

– I stort så får vi med de kompetenser vi vill. Men ett par personer med för oss unika kunskaper och erfarenheter har tyvärr valt att inte söka, säger Roland Gustavsson och lägger till:

– Vi har inte haft inledande förhandlingar med facket ännu så inget är klart. I och med det är det kan jag inte med säkerhet säga hur många som kommer att komma med.