Meltwater har tittat på tio kommuner som företaget bedömer vara bästa på Instagram och undersökt vilket engagemang dessa kommuner väcker. Det rör sig alltså inte om en heltäckande kartläggning. Mätperioden sträcker sig över sex månader.
På denna lista ligger Höganäs kommun i topp en engagemangsgrad på drygt 8 procent. Därefter kommer Helsingborg med och Gotland, båda hamnar på runt 3 procent.