"Mats Olin kritiserar mig för att inte låta psykiater Ola Gefvert komma tilltals i tillräcklig utsträckning i samband med publiceringen om det som kommit att kallas Fallet Nora. Dokumentären handlar om Nora som har svårt för män efter att ha blivit våldtagen flera gånger, bland annat av tidigare polischef Göran Lindberg, den så kallade ”Kapten Klänning”. I samtalet med sin psykiater begär Nora att få träffa en kvinnlig terapeut istället för den manlige olegitimerade skötare hon fram till dess tvingats gå till. Publiceringen av samtalet väckte mycket uppståndelse och kritik mot hur psykiatern bemötte sin patient. Bland annat sa Ola Gefvert att ”Kapten Klänning är ingenting” mot vad hans andra patienter varit med om och att han inte behöver lyssna på vad Nora ”jiddrar om”. Först när Nora ”skött sig ett halvår”, skulle Ola Gefvert ”köpa en kvinna”, som han uttryckte sig.
 
Mats Olin hävdar att Ola Gefvert framstår som ett monster i dokumentären, och som inkompetent och slarvig. Jag har aldrig kallat honom så. Jag har överhuvudtaget inte kritiserat den vård Ola Gefvert bedriver. Jag har däremot frågat honom om den vård han inte gav; den vård han nekade Nora. Jag frågade varför hon nekades en kvinnlig terapeut, vad han menade med att hon skulle ”sköta sig” och varför han sa till frivården att Nora inte behövde bearbeta något eftersom hon hade ”horat” innan hon blev våldtagen. Ola Gefvert får svara på alla dessa frågor och får ett stort utrymme för detta i dokumentären.
 
Ola Gefvert ville istället flytta fokus och prata om annat: Att jag inte borde göra granskningen alls och att han bedriver en framgångsrik vård. Han hävdade att Nora hade färre vårddygn på sjukhus när han hade vårdansvaret än vad hon haft tidigare. Jag har aldrig påstått något annat. Jämförelsen är för övrigt omöjlig. Under den tidigare perioden hade Nora tvångsvård.Det är självklart att hon hade fler dygn på sjukhus när hon tvångsvårdades på sjukhus – det var ju först efter att hon inte längre ansågs behöva tvångsvård som hon kom till öppenvården. Jämförelsen är därför irrelevant. Den period Ola Gefvert hade vårdansvar för slutade med ett allvarligt självmordsförsök som Ola Gefvert ”starkt bidragit till”, enligt Socialstyrelsen. Tydligen tycker Timbro att det är slutet på en lyckad vårdperiod.
 
Mats Olin hävdar att Ola Gefvert inte fick framföra sina argument. Det är fel. Han har fått svara på allt som ifrågasätts och han fick komma till tals i stor mycket utsträckning i dokumentären. Utöver det var han ensam gäst i Studio ett för att på vår bästa sändningstid förklara sig i över 20 minuter, utan att någon med annan åsikt var med i studion. Det är unikt. Vi fick till och med kritik för att vi lät Gefvert stå så oemotsagd. Trots detta gav han inte någon annan bild än den som kom fram i dokumentären. Kritiken mot Gefvert blev minst lika hård efter hans oklippta uttalanden i Studio ett. På Akademiska sjukhuset får Ola Gefvert inte längre jobba kvar. Ledningen där anser att han är en patientsäkerhetsrisk.
 
Det är känsligt att publicera uppgifter om en patient och dennes vård, inte minst en patient som skadat sig själv. Men vår publicering gjordes efter noggranna överväganden och med Noras fullmakt. Hon, hennes familj, juridiska biträde och hennes nu behandlande läkare fick lyssna på programmen innan och godkänna dem. Nu har Ola Gefvert och Timbro publicerat en större del av en intervju där Gefvert pratar om sin tidigare patient (inte hela intervjun som felaktigt hävdas, vissa delar är bortvalda av Gefvert). Till skillnad från mig saknar Gefvert och Timbro fullmakt från Nora. Hon har inte godkänt att ett samtal om hennes vård publiceras på Youtube. Jag har ingenting att dölja, jag var också väl medveten om att intervjun spelades in av Gefvert, men jag tycker att det är anmärkningsvärt att han nu brutit mot tystnadsplikten, utan lov och utan hänsyn till sin tidigare patient."
 
Daniel Velasco
 
(Nora heter egentligen något annat)