Timbro Miljöinstitut bemannas av två personer, Hanna Stenegren, programansvarig på Timbro och Simon Wakter, civilingenjör inom kärnenergiteknik, senast analytiker på Quantifiedcarbon.

Timbro Miljöinstitut ska jobba med att ta fram rapporter, debattartiklar och politiska förslag och idéer som kan ”plockas upp”, berättar Hanna Stenegren.

Timbro Miljöinstitut ska jobba med att ta fram rapporter, debattartiklar och politiska förslag och idéer som kan ”plockas upp”, berättar Hanna Stenegren.

–  Vi vill råda bot på den idéfattigdom som vi upplever att högersidan har, säger hon.

Finns intresse från högersidan för miljöpolitiska förslag?
– Ja, det tycker jag. När det har pratats om initiativet har det kommit frågor och intresse från både allmänheten och politiskt håll.

Är det inte så att Moderaterna ligger lågt inom miljöpolitik och i linje med sina väljares intresse?
– Så har inte jag upplevt, det är mer att man har fastnat i ett instinktivt nejsägande. Man säger nej till förslag från vänstersidan, men har själva tappat frågan. De behöver ta ett nytt grepp, men har inte lyckats med det. Just därför dominerar vänsternarrativet (miljöpolitiken) idag. Mitten-högersidan behöver nya förslag på effektiv miljöpolitik.

Vad tycker du om klimatminster Romina Pourmokhtaris insatser?
– Det finns bra förslag, men det är tydligt att regeringen inte har en politik som tar oss till klimatmålen 2023. Man gör mycket på energisidan som är väldigt bra, det finns idéer, men hittills inga som tar oss till klimatmålet. Det är ganska tydligt att flera partier är inblandade som alla behöver var överens. Det har väl varit en bromskloss.

Finns det inte en klyfta mellan moderater på landet och storstäderna när det gäller miljöppolitiken?
– Jag har uppfattat att det framförallt är i vindkratsfrågan. Den frågan är otroligt viktig. Där handlar det om att jobba med incitament dels till kommuner, men även att man får behålla skatten och lägre el-pris för närboende, säger Hanna Stenegren.

Hur tänker ni kring höghastighetstågen?
– Det är en bra fråga, som vi ännu inte har tagit tag i.

I mars kommer den första rapporten. Den behandlar finansiering av kärnkraft. Därefter väntar rapporter om miljözoner i städer och tillståndsprocesser.