”Utan elcertifikat hade Sverige haft större resurser för att begränsa klimatpåverkande utsläpp, eller andra angelägna samhällsuppgifter” Den slutsatsen Per-Olov Johansson och Bengt Kriström, båda professorer i nationalekonomi, fram till i en rapport beställd av den liberala tankesmedjan Timbro.

Rapporten ”Elcertifikat: En gratislunch för kapitalägare?”, ska byggA på ny forskning som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy Economics.

I Sverige ska elcertifikatsystemet skapat ökade kostnader för elkonsumenterna på 100 miljarder kronor, varav 81 miljarder ska ha hamnat hos elproducenterna. Skattebetalarna har fått 10 miljarder kronor. Vad gäller miljön uppskattar de två forskarna den ”samhällsekonomiska nyttan” till 2 miljarder kronor. Med detta resonemang har alltså samhället förlorat 9 miljarder på elcertifikaten.

Forskarna konstaterar att argumenten för elcertifikaten, att de skyndar på den tekniska utvecklingen eller skapar jobb, har ”svagt stöd i forskningen”.