Samma dag som Kristdemokraterna och Moderaternas partiledare (igår) slår ett slag för kärnkraften hänger tankesmedjan Timbro och branschorganisationen Svenskt Näringsliv på. Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö, på Svenskt Näringsliv ser flera anledningar till att frågan om kärnkraft kommer upp nu.

Runt lunch körde Timbro ut ett pressmeddelande till stöd för debattinlägget i Dagens Nyheter som partiledarna Ulf Kristersson (m) och Ebba Busch Thor (kd) skrev. Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall instämmer i slutsatsen att energiöverenskommelsen innebär slutet för kärnkraften.

”Den nuvarande energiöverenskommelsen förstör marknadsförutsättningarna och missgynnar kärnkraftens utveckling. Beskeden från M och KD är rätt i sak, men även om det troligen vore bäst att få till en omförhandling måste partierna ytterst också vara beredda att lämna uppgörelsen. Svensk energipolitik får inte längre styras av utopier”, skriver Karin Svanborg-Sjövall.

Svenskt Näringsliv hängde på 2,5 timmar senare med en kravlista på elförsörjning signerad av vd Jan-Olof Jacke.

Näringslivet har tidigare lobbat för kärnkraft bland annat genom företaget Basel som drev av storindustrin.

Maria Sunér Fleming, enhetschef för energi, infrastruktur och miljö, på Svenskt Näringsliv ser flera anledningar till att frågan om kärnkraft kommer upp nu.

–Det kanske beror på många saker. Under hösten har tunga aktörer som IPCC och Bill Gates Foundation gått ut och pratat om kärnkraft som en viktig del av lösningen på klimatfrågan. Det sammanfaller också med att ett antal branscher meddelar sina klimatfärdplaner (via Fossilfritt Sverige) för att få bort utsläppen. Lägger man samman dessa ser man att det blir en kraftig ökning av elanvändningen till 2045.

Hon lägger till?

– Energiöverenskommelsen tolkas av vissa som att vi väljer vi bort kärnkraften (genom att säga att all elproduktion måste vara förnybar 2040). Då känner en del sig manade att gå ut och säga ifrån.

Har ni varit ute och lobbat?
 – Nej, inte mer än vanligt. Vår utgångspunkt är att Sverige ska ha ett leveranssäkert, kostnadsmässigt konkurrenskraftigt och miljömässigt bra elsystem. Vi har gjort bedömningen att kärnkraften har tjänat oss väldigt väl. De befintliga kärnkraftverken kvalar in på alla tre faktorer. Ny kärnkraft är kanske inte är mest ekonomisk i dag, men det kan förändras med fortsatt teknisk utveckling. Så de är viktigt att hålla den dörren upp i framtiden.