Uppdraget att hitta en modell för att kartlägga den svenska musikindustrin har gått till företaget Volante. Affären är värd 500 000 kronor för bolaget. Kartläggningen ska vara klar i februari.
 
– Vi vill se om modellen går att använda även på andra kreativa näringar, säger Henrietta Schönenstern, projektledare på Tillväxtverket.
Arbetet bygger vidare på en pilotstudie som Export Music Sweden gjorde 2010. Det är en utmaning att kartlägga musikindustrin då merparten ägs av internationella koncerner som inte alltid särredovisar olika länder.