– Regeringen vill satsa på innovation och därför får Almi mer pengar. Det rör sig om mellan 30 och 35 miljoner kronor, säger Gunilla Thorstensson på Tillväxtverket.
 
För alliansens andra mandatperiod 2011-2014 har Tillväxtverket tilldelats 65 miljoner kronor per år med syfte att främja kvinnors företagande och skapa tillväxt och förnyelse i svensk näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.
 
I den första mandatperioden mellan 2007 och 2010 fick Tillväxtverket årligen över 80 miljoner att lägga på kvinnligt företagande. Under 2010 fick Tillväxtverket 84 miljoner för att genomföra olika insatser för att främja kvinnors företagande. Under 2009 omfattade programmet 82 miljoner, under 2008 var det 90 miljoner och 2007 var det fråga om 80 miljoner kronor.
 
Tonchi Percan