Regeringen lägger in ytterligare 5 miljoner kronor till Tillväxtverket Pengarna ska användas till stärka konkurrenskraften för den svenska besöksnäringen.

För pengarna ska Tillväxtverket ”undersöka hur besöksnäring och industri bättre kan samverka samt genomföra insatser som syftar till att förenkla för företagen i besöksnäringen”, enligt ett utskick från regeringen.