Kia Haring har 20 års erfarenhet inom internationell marknadsföring och kommunikation, varav nära 10 år i flera seniora roller i marknads- och kommunikationsteamet inom Tieto. I sin förra roll ansvarade hon för marknadskommunikation och extern kommunikation. 
 
Är detta en ny tjänst på Tieto?

– Rollen som sådan har inte funnits tidigare. Istället har vi under de senaste åren haft en teambaserad organisation med olika kompetensområden, där internkommunikation respektive externkommunikation har rapporterat separat till marknadschefen, CMO. Nu tar vi ett samlat grepp på kommunikationen samtidigt som vi är måna om att fortsätta det täta samarbetet med marknadsorganisationen, säger Kia Haring. 
 
Vad blir ditt främsta uppdrag?
– Mitt uppdrag som global kommunikationschef blir att bygga och utveckla relationerna till våra intressenter med hjälp av öppen och engagerande kommunikation. Tieto siktar på att vara den ledande partnern för våra kunder när det gäller digitalisering – därför behöver vi även leva som vi lär och se till att detta är något som även kännetecknar våra kommunikations- och marknadsföringsinsatser.  
Vem kommer att ersätta dig?
– Utmaningarna för organisationen är i botten gemensamma men ser även delvis annorlunda ut på avdelningarna. Inte minst med tanke på den allt mer databaserade marknadsföringen vi ser få allt mer genomslag. Det gör även att det krävs andra kompetenser och erfarenheter för att leda marknads- respektive kommunikationsavdelningen. Jag kommer parallellt att fortsätta i min roll som ställföreträdande marknadschef tills vi fått in en ny person på den posten.