Branschorganisationen TU, som bland annat företräder landets tidningar, tappar sin chef.

Jeanette Gustafsdotter har fattat beslut om att sluta som vd på branchorganisationen TU – Medier. I stället går hon till ett jobb som generalsekreterare för riksförbundet Sveriges Museer. Jeanette Gustafsdotter har varit TUs chef sedan 2011.

”Dagspressens roll för demokratin är omistlig och att arbeta med dessa frågor har varit fantastiskt. Museivärlden är med sitt fokus på kunskap, möten och demokrati också central för det fria ordet och det öppna samhället. Det kombinerat med att jag personligen är en entusiastisk museibesökare gjorde att jag inte kunde motstå chansen. Jag lämnar ett drömjobb för ett annat drömjobb”, kommenterar Jeanette Gustafsdotter.

TU styrelse har kört igång arbetet med att rekrytera en ny vd.