Det är Krister Nilsson som återvänder till Prime.  Innan han blev statssekreterare på UD med ansvar för utrikeshandel hos handelsminister (s) Anna Hallberg, var han chef för Primes hållbarhetserbjudande och vice vd. Denna gång blir han vice vd och rådgivare på Prime. Efter sin tid i regeringen, 2019-2022 har han sedan våren 2023 drivit den egna byrån ValueAdvice Sweden.

”Allt oftare efterfrågas fördjupade intressentanalyser, helhetsperspektiv på affärs- och samhällsnyttan och kommunikation som möjliggör värdeskapande i relation till såväl kunder som övriga intressenter. Att från denna efterfråga bygga vidare på Primes djup och bredd för att bidra till kundernas ambitioner ska bli jättespännande”, kommenterar Krister Nilsson.