SAS tidigare koncernchef Mats Jansson knyts till Prime som senior advisor. Han ska agera dörröppnare och hjälpa till med kristräning.
”Mats kommer att vara en vital del av det globala kristeam som Prime håller på att starta upp. Ambitionen är att teamet ska ha den kortaste startsträckan i industrin”, säger Primes grundare Carl Fredrik Sammeli.