Rättvis skatteprocess, en oberoende insamlingsstiftelse, värvar sin nya skattepolitiska expert från Företagarna.

Det är Patrick Krassén som tillträder som verkställande ledamot den 1 april. Han tar över efter Carl Göransson, som stannar kvar men lämnar den operativa delen. Han kommer senast från Företagarna, men har dessförinnan jobbat som ledarskribent på Svenska Dagbladet. Patrick Krassén ska jobba både på Företagarna och Rättvis skatteprocess.

Rättvis skatteprocess hjälper både privatpersoner och företagare i skattefrågor. Men organisationen tar också höjd för den översyn av skattesystemet som regeringen har kommit överens om med C och L.

”Utöver att driva fall kommer vi att fortsätta att bevaka den politiska processen. Många politiker intygar betydelsen av stärkt rättssäkerhet, men alltför få initiativ tas. Nu finns det utrymme för reformer, särskilt i den kommande skatteöversynen. Om inte brister åtgärdas riskerar förtroendet för den svenska rättsstaten att urholkas”, kommenterar Patrick Krassén.