Båda debattörerna påpekar att de inte skriver i egenskap av JKL-konsulter utan som författare till boken "Att sitta still när båten sjunker".
 
De sågar Presstödskommitténs slutbetänkande med klassiska ”Gör om och gör rätt” och fäster epitetet en ”förbluffande papperstidningsfixering” vid kommittén skriver att det nya förslaget ”kommer att följa papperstidningen i graven”.
 
De anser att kommittén försöker finta ”experterna i Bryssel” vad gäller att behålla presstödet till Svenska Dagbladet intakt. Mats Bergstrand och Anders Björck anser att presstödet gynnar Schibsted-koncernen mot Bonnier (som bland annat äger Dagens Nyheter).
 
Mats Bergstrand och Anders Björck föreslår i stället ett omställningsstöd som tidningar får söka för att utveckla en specifik ”idé om en betalningsmodell”. Syftet är att snabba upp pressens omställning och ge branschen framtidstro.