Jesper Bengtsson skrev inlägg under rubriken ”Lokaldemokratins utarmas” för att sätta ord på vad som går förlorat i rekryteringen av rikspolitikern Sara Skyttedal: Att politiken ”utarmas” och ”blir som vilken bransch som helst”.
 
Du använder metaforen ”luftlandsätts”, i din artikel, som är hämtad från det militära. Är Sara Skytterdal den rikspolitiska bomben som inte passar för lokal politiken?
–Nej, det tror jag inte. Hon kanske passar jättebra. Det kommer att bli en rikspolitisk plattform för henne. Han (Andreas Arenfors) som avgick nu betonade rikspolitiken, men det är inte riktigt vad vi har lokalpolitiken till. Det är skälet till att jag skrev det här, är detta en trend så är det viktigt att ta upp. Lokalpartierna har haft svårt att hitta sin identitet, men har fått fram lokala politiker. Vill du bli politiker så går du med i det lokala partiet och får uppdrag. Här avsäger sig Kristdemokraterna den makten och den demokratiska funktionen.

Du säger att Socialdemokrater har gjort på detta sätt innan, är det inte redan klart då att politiken liknar andra professioner i frågan om rekrytering?
– Många partier gör det i rikspolitiken, men som regel inte med det lokala, tack och lov. Men det kan bli fler och fler inslag av vd-rekryteringar. 

Är det inte bra att politiker är proffsiga?
–Jo, de måste arbeta professionellt som politiker men det får inte ersätta det demokratiska uppdraget.

Kan inte Sara Skyttedal som kommer utifrån kommunen ha ett nytt sätt att se på de lokala bekymren i Linköping?
–Det kan vara en fördel att komma utifrån, men inte en fördel som har med demokratin att göra utan med professionalitet och de två krockar ibland.
 
Kan inte en rikspolitiker hotta upp lokal politiken?
–Det är möjligt. Alla lokala partier måste fråga sig varför de inte haft en förmåga att få fram bra lokalpolitiker, det är deras viktigaste uppgift.

Du ställer en fråga i slutet av inlägget, ”Vad gör detta med lokaldemokratin?” Har du någon ytterligare fundering kring det?
–Alla lokala partier som känner att de måste göra så här för att få ett bra namn, måste fråga sig varför de känner att de är oförmögna att fostra bra politiker och vad de har misslyckats med. Det är ett misslyckande för dem som organisation och demokratiskt parti.

Vad har du fått för reaktioner?
– En hel del fler än på andra artiklar man skriver. Det har mest handlat om hennes politik och det är inte vad min text handlar om. Det har varit mest positiva reaktioner på texten. Jag försöker lyfta ämnet om demokratins funktion, det handlar egentligen inte så mycket om Skyttedal.
 
Dagens Opinion har sökt kontakt med Sara Skyttedal.

Jacob Wiberg