Tidaholms kommun formligen står och stampar av förväntningar på att regeringen ska fatta beslut om att bygga ut Tidaholmsanstalten.

I ett brev, undertecknat av M, S, C, L, SD, V, MP och KD, gör kommunen det tydligt att Tidaholm välkomnar ett större fängelse med öppna armar:

”Marken som behövs är förvärvad och förberedd för ut byggnad: Tidaho lm står redo för at t påbö rja etabler ingsfasen. Det enda som saknas nu är besked från e r: När har ni för avsikt att gå från plan till handling? När fattar ni beslut om en ut byggnad av Tidaholmsanstalten? Vi hoppas att ni ser samma potential här som vi gör och att ni vill bli en ännu större del av Tidaholm”.

Och vidare: ”Vi ser nu med glädje och förväntan fram emot anstaltens fortsatta utveckling i Tidaholm”.

Men det handlar i botten inte enbart om lyckan av ett utbyggt fängelse, Tidaholm bekymrar sig också över jobben sedan kökstillverkaren Nobia planerar att flytta tillverkningen av Marbodalkök till Jönköping och över 500 personer riskerar sina jobb.