Opinionsbildaren Thomas Gür jobbade aktivt med att starta den nya nättidningen Bulletin. Men drygt tre månader efter start hoppar han av.

Dagens Opinions uppgiftslämnare berättar att Thomas Gür har försökt samla in pengar för att köpa loss Bulletin från ägarna, som ligger i konflikt med redaktionen. Men ägarsidan tycks ha vunnit denna batalj. Nu avgår i stället Thomas Gür som kolumnist och ”senior editor”.

”Mitt motiv för detta är att projektet i sin utveckling kommit att gå i en riktning som är långt från mina riktmärken och kvalitetsmål vad gäller publicistik, affärsmässighet och bolagsstyrning, oavsett vilket uppdrag man utför, och den motiveringen torde inte överraska den som känner mig och min strävan i arbete och i texter”, skriver Thomas Gür på Facebook.

Han lägger till att Bulletin ”är ett av mina hittills allvarligaste professionella och även i stor mån också personliga missbedömningar”.

Han ber även om ”oförbehållsamt om ursäkt” utifall han har fått andra personer att engagera sig i Bulletin.

Och mellan raderna framgår att den frispråkiga opinionsbildaren har skrivit på ett stenhårt sekretessavtal som innebär munkavle på.

”Det finns fortfarande ett antal väsentliga och samverkande skäl, som handlar om såväl kommersiell sekretess som starka personliga hänsyn, som jag anser även framöver förhindrar mig från att kommentera både enskilda uppgifter och hela skeendet”.