Omsättningen ökade med 11 procent till 299 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 19 procent till 78,5 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade från 20 till 26 procent.
Resultat efter finansnetto för 2023 uppgick till 763 000 (-15,8 miljoner) kronor.

Thincs aktieägare kan räkna med en utdelning på 0,25 (0,20) kronor per aktie.