Under q3 2023 ökar Thincs nettoomsättning med 3 procent till 66,6 miljoner konor (64,6).

Byrintäkten landar på 17,3 miljoner kronor (13,2) vilket motsvarar en ökning om 31 procent. Bruttovinstmarginalen uppgår till 26 procent (20,5).

Rörelseresultatet ökar till 1,8 miljoner kronor (0,4).

Sett till helåret 2023 (jan-sep) är omsättningen om 205 miljoner kronor lägre än i fjol (228), medan byråintäkten är 10 procent högre och uppgår till 56,6 miljoner (47,5).

Alex Mörén
Alex@dagensopinion.se