Även sociala medier-byrån The Amazing Society drabbades av coronapandemin under sitt senaste fullbordade räkenskapsår (2020).

Omsättningen för The Amazing Society föll med 22 procent till 74 miljoner kronor. Byråintäkten föll även den med 22 procent till 28 miljoner kronor. Personalstyrkan minskade från 43 till 38 och personalkostnaden föll med 18 procent till 22 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 53 procent till 806 000 kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 2,9 (0,1) procent.