Terrafem är en rikstäckande kvinnoorganisation, som främst jobbar för nolltolerans mot våld mot kvinnor. Organisationen har en jourtelefon på 44 olika språk, men är också uppdelad i fyra lokala organisationer i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Eskilstuna.

Organisationen var verksamma i flertalet debatter i Almedalen.

– Vi ville uppmärksamma tvåårsregeln, på grund av vilken som utländska kvinnor drabbas extra hårt. Lagstiftningen måste ändras, när kvinnor inte har möjlighet att ta sig ur förhållanden, eftersom de då blir hemskickade, säger Bernadita Nunez.

Terrafem debatterade med politiker från Moderaterna och Folkpartiet, men också med Claes Borgström, talesperson i jämställdhetsfrågor och med Thomas Bodström (s).

– De rödgröna håller med om att något måste göras, med de vill ändra på lagstiftningen. Det vill bara Vänsterpartiet och Feministiskt Iniativ. Alliansen tycker inte att det är ett tillräckligt stort problem för att ändra lagstiftningen, vilket är absurt. Kanske är det inte det största problemet vi har i Sverige, men att 700 kvinnor, på grund av regeln, misshandlas varje år, är ett tillräckligt hemskt.

Terrafem har idag 200 medlemmar. De aktiva medlemmarna, som på olika sätt jobbar volontärt för föreningen, betalar 100 kronor om året, medan passiva medlemmar betalar 200 kronor. Den centrala organisationen har det två senaste åren fått ett statligt bidrag från Socialstyrelsen på 1,2 miljoner kronor. Utöver det får de lokala organisationerna olika kommunala bidrag, från respektive kommuner.