"Jag tror inte sista ordet är sagt. Nu kommer det börja en diskussion kring granskning av konkurrensfrågor och antagligen kring sändningstillståndet framöver. Men det blir också en mediepolitisk diskussion kring statens roll som medieaktör", säger Mikael Damberg till Dagens Industri.
 
Marie Ehrling, styrelseordförande i Telia, känner sig dock trygg inför samtalen med näringsministern. 
 
– Vi känner oss väldigt trygga med affären och har ägnat mycket tid åt att analysera den. Vårt ansvar som styrelse för är att göra det bästa för Telia Company i alla aktieägares intresse. Vi vet att det finns många synpunkter, men först i dag har vi chansen att berätta om premisserna. Det är ett nytt läge i dag. Vi har lyssnat på debatten och där ska vi nu ha en konstruktiv dialog. Men vi är säkra på att det här är en bra affär därför att hela branschen är under omvandling och därmed är även Telia Company under omvandling.