Cybersäkerhet, innovation och 5G  är frågorna Telenor kraftsamlar kring i Almedalen.
Telekommunikationsföretaget Telenor har ett nytt angreppssätt i Almedalen.

– Vi har en mer genomtänkt och konsekvent strategi att lyfta de frågor vi driver året om, säger Jimmy Ahlstrand, chef för corporate affairs på Telenor.

Frågorna som ska lyftas är cybersäkerhet, innovation och 5G-täckning i Sverige.

– Det är tre frågor vi driver både utifrån ett företagsperspektiv men också samhällsperspektiv.

Vad vill ni uppnå?
– Vi vill fortsätta vårt arbete att belysa dessa ämnen. Det här är inget one shot endast för Almedalen utan vi jobbar konsekvent med dessa frågor och vår medverkan i Almedalen är en del av det.

Det har talats om minskat intresse bland arrangörer att delta i Almedalsveckan. Hur ser ni på effekten att medverka i Almedalen?
– Är man endast ute efter mätbar effekt bör man inte medverka. Det handlar snarare om ett långsiktigt opinionsbildande arbete som här kommer till sin rätt. Vill man göra ren marknadsföring finns det bättre utrymmen.

För din egen del, finns det några personer du gärna vill skaka hand med i veckan?
– Haha, utan att nämna några namn så ser jag fram emot att träffa de personer jag inte träffar i vardagen eller som jag inte har kunnat träffa de senaste två åren på grund av pandemin.

Telenor är på plats under hela Almedalsveckan med 7-8 medarbetare.

Alex Mörén