AFFÄRER & DIGITALISERING. Tele 2 ser goda möjligheter för digital transformation, men det gäller att fördela kunskaperna genom landet. Här är del 2 i Dagens Opinions och Sofigates artikelserie om förutsättningarna för digitalisering i Sverige.

Få företag lever dagligen så nära digitalisering som Tele2. Som teleoperatör levererar Tele2 just digitala uppkopplingar och kunderna är därmed i hög grad digitaliserade. Marknaden är tuff och konkurrerande teleoperatörer med rätt generiska tjänster ligger bara några klick bort.

Hur fungerar arbetsmarknaden för kompetens för er som ligger långt fram i utvecklingen?
– En av våra stora utmaningar är att hitta tillräckligt mycket duktigt folk. Vi vill just nu anställa fler digitala analytiker, fler utvecklare, fler content managers, vi vill investera mer i digital utveckling, säger Tele2s chef för privatmarknaden Henrik Lönnevi.

Hur kan digitalisering bidra till ökad jämställdhet och mångfald?
– Vi står inför ett skifte med vad digitaliseringen gör för hela vårt samhälle. Digitaliseringen ställer krav på nya kompetenser och accelererar samhällsutvecklingen. Det bidrar till ett bättre och mer jämställt samhälle. Men det innebär också att vi måste säkra så att vi har en bra fördelning på utbildningar inom it.

Hur står sig Sverige jämfört med andra marknader?
– Jag jobbar med Sverige och har svårt att bedöma det. Jämfört med andra teleoperatörer i Europa, ligger vi relativt långt fram.

Hur tycker ni förutsättningarna för digitalisering och affärstransformation är i Sverige?
– Sverige är ett fantastiskt land, med mycket tech-startups, vi har ett fantastiskt track record vad gäller entreprenörskap och teknikutveckling, som är outstanding, sedan handlar det om att alla stora bolag behöver fundera på hur de får in den här kraften i att utveckla sin affär och bli ännu bättre.

Men USA dominerar med företag som Amazon, Adobe och Saleforce
– Samtidigt har Sverige åstadkommit fantastiska saker som Izettle senast.

AFFÄRER & DIGITALISERING går även som en fullödig teknisk artikelserie med kommentarer från Sofigates experter i Dagens Opinions veckomagasin Beaconomist, som går att beställa via prenumerera@dagensopinion.se