Undersökningen, som gjorts bland 20 000 personer varav cirka 340 kommunikatörer, visar att det för var sjätte kommunikatör, 17 procent, dagligen uppstår it- eller teknikproblem. 41 procent anger att de drabbas en eller flera gånger i veckan.
 
Totalt rör det sig alltså om närmare sex av tio kommunikatörer och de vanligaste problemen är långsamma program och system, dålig internetuppkoppling och datorer som kraschar.
 
Samtidigt är det tydligt att 24 procent av svenskarna också tar med sig egen utrustning till jobbet eftersom den som finns inte är tillräckligt bra.