Branschorganisationen Teknikföretagen vill lyfta frågorna om industrins villkor inför valrörelsen med en ny kampanj med bebisar som frontar.

Teknikföretagen räknar inte med att industripolitiken kommer att dominera valrörelsen och känner därför behovet av att köra i gång en kampanj.

”Inför riksdagsvalet i september 2022 är industripolitiken kanske viktigare än någonsin. Teknikskiftet innebär att industrins kompetensbehov har förändrats rekordsnabbt. Efter Brexit har EU börjat styra i en riktning som är skadlig för svensk export. Och elförsörjningen, hur kan det ens vara en fråga som tillåts skapa oro för företag på 2020-talet? Det är inga små frågor, tvärt om är det frågor som politiken måste adressera kraftfullt”, berättar Teknikföretagens presschef Per Braconier via mejl.

På vilket sätt rör sig EU så det skadar svensk exportindustri?
Med Storbritanniens utträde ur EU har det skapats en ny maktbalans inom unionen som Sverige måste förhålla sig till. Utan Storbritannien har Sverige fått det svårare att påverka EUs utveckling. Taxonomin, minimilönedirektivet, EU-förslaget om lönetransparens och en agenda som kännetecknas av en ökad statlig inblandning, handelshinder och detaljstyrning i den europeiska ekonomin, med mera, vållar problem och riskerar att skada svensk industris konkurrenskraft. När nästa regering tillträder krävs en tydlig linje för EU:s utveckling med fokus på det EU gör bäst: fri rörlighet för varor och tjänster. Det gynnar en liten handelsberoende ekonomi som Sverige är”.

Kampanjen går under oktober i tryckt press, som Affärsvärlden, Dagens Nyheter och Dagens Industri och ytterligare medier på webben. Kampanjen består av bilder på bebisar som framför budskap i pratbubblor. Printannonserna har också copytext. Teknikföretagen drar också i gång en kampanjsajt.
Byrå för kampanjen är Soluzions.

Varför bebisar?
”Att industrin vill prata industripolitik, det förvånar ingen. Hade budskap om industripolitik uttryckts på en bild med en industri-vd hade få reagerat. Därför vill vi använda humor som verktyg. Genom att använda bilder på bebisar kopplar vi ihop två element – industrin och bebisar ­– som annars inte hör ihop. Våra hjärnor säger att det är fel avsändare för budskapet, och just därför är bebisar rätt avsändare i kampanjen”.

Parallellt med kampanjen sker även ett ”intensifierat påverkansarbete”, bland annat i form av politikermöten.