–  Vi har sett en hel del av dessa kandidater som fått lämna från techbolagen i inlägg på LinkedIn och markerade som ’Open to work’. Vi har bland annat tillsatt en sådan kandidat på ett av våra uppdrag, berättar Christine Hammer, grundande partner på Hammer & Hanborg.

Hur ser marknaden ut för dessa som lämnar techbolagen?
– Jag upplever att marknaden ser god ut för dessa som fått lämna. Tech är framtiden och det kommer att finnas fortsatt behov av kandidater med kompetens inom digital marknadsföring.

Hur utvecklas efterfrågan generellt vad gäller kompetens inom marknadsföring och kommunikation nu?
– Det finns en stor efterfrågan på kompetens inom marknadsföring och kommunikation. Det efterfrågas både kandidater med spetskompetens inom i synnerhet ett visst område samt kandidater där styrkan ligger i bredden.

Hur ser efterfrågan ut hos er nu?
– Fortsatt god. Vi ser ingen avmattning.