”Ett naturligt steg i styrelsens utvecklingsarbete har under 2022 varit att se över och utvärdera förbundets samverkan med Almega. Utifrån det arbete som gjorts har styrelsen konstaterat att en alternativ form av samverkan med Almega kan leda till effektiviseringar som gör att kostnaderna kan minskas samtidigt som medlemsnyttan, branschanpassningen och flexibiliteten kan ökas”, kommenterar Per Wallentin, ordförande TechSverige.

Vid årsmötet fick styrelsen mandat att säga upp avtalet med Almega om inte annat för att omförhandla avtalet som i dag innebär en årsavgift på 35 miljoner kronor för TechSverige.

”Jag vill dock betona att inga sådana beslut är fattade. Vi är fortsatt en del av Almega och jag och övriga i styrelsen ser positivt på det arbete som initierats – tillsammans med de övriga förbunden – att inom ramen för en huvudmannagrupp, utveckla Almega i syfte att framtidssäkra organisationen. Samtidigt är vi också angelägna om att undersöka om det finns andra alternativ som kan skapa bästa möjliga nytta för våra medlemsföretag. De beslut som fattades vid årsmötet ger oss i styrelsen mandat att ta detta arbete vidare”, kommenterar Per Wallentin.

Dagens Opinion har varit i kontakt även med Almega som inte vill ge någon kommentar.