Det är Svenska Dagbladet som har ringt till åtta av 14 LO-förbund. Samtliga vill att Socialdemokraterna ska gå till val på egen hand. Vad LO-ledningen centralt anser, har inte gått att få fram när detta skrivs.
Klart är i alla fall att TCO inte kommer att lägga sig i hur partierna går till val.

‑ Vi har inga synpunkter på vilka konstellationer partierna går till val med. Men vi har många frågor som behöver långsiktigt blocköverskridande lösningar, säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef för TCO.
 

Han har några teorier om varför LO vill att Socialdemokraterna går till val på egen hand.
 
‑ LO är stora finansiärer av Socialdemokraterna och starkt sammankopplade. Det kan också vara en motreaktion mot hur det gick i förra valrörelsen och vad det rödgröna samarbetet ledde till.
 
Mest tror Roger Mörtvik det handlar om att hålla alla dörrar öppna.
 
‑ Det är ganska uppenbart att det parlamentariska läget sannolikt inte ger något omedelbart besked om vilka som ska bilda regering. I det läget är det förväntat att LO skulle försöka driva på för en tolkning hur Socialdemokraterna ska reagera. Det kan komma att krävas samarbeten som ingen kan förutse.
 
Kan det vara så att LO inte vill utesluta Vänsterpartiet?
‑ Det är inte omöjligt att de vill ha flera dörrar öppna. Ytterst tror jag man vill ha en renodlad s-regering, vilket är ganska osannolikt. Vid ett maktskifte ser jag det som ofrånkomligt att Socialdemokraterna bildar en koalition. Vilka det blir har jag ingen aning om.