Inför avtalsrörelsen kommer den fackliga centralorganisationen LO med en rapport som visar att löneskillnaden mellan arbetare och tjänstemän har ökat de två sista åren. Men tjänstemännens fackliga centralorganisation TCO har en förklaring till utvecklingen och ser inget problem med löneskillnaderna.

Enligt LO låg medellönen under 2018 på en snittlön på 27 000 kronor och för tjänstemän 40 500 kronor. Medellönen låg alltså 13 500 kronor, eller 50 procent, högre för tjänstemän än för arbetare. För arbetare ökade lönen med 1 140 kronor per månad och för tjänstemän med 2 220 kronor per månad, mellan 2017 och 2018.

LO konstaterar också att utjämningen i lön mellan kvinnor och män sker främst bland tjänstemännen, och snarare ökade något bland arbetarna mellan 2017 och 2018.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, har läst LOs rapport. Han säger:

– Det är alltid bra att man beskriver lönebildning på olika sätt. Sedan kanske vi har en lite annan syn på löneskillnader. För oss och våra förbund är viktigt att utbildning och ansvarstagande ska löna sig. Att det finns ett lönegap är inget problem i sig, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

Några tankar om årets rapport?
 –  Det som är intressant med årets rapport  är löneskillnaden mellan kvinnor och män i tjänstemannayrken minskar, och att det är en del av förklaringen till att löneskillnaderna mellan arbetare och tjänstemän ökar, säger Samuel Engblom, och utvecklar:

– Tjänstemän i kvinnodominerande sektorer som vård, skola och omsorg har haft en bra utveckling. En del av det som kan beskrivas som att tjänstemän drar ifrån är att kvinnor börjar få bättre betalt för sin utbildning och sitt ansvar.

Vad säger skillnaderna om LO-förbundens och TCO-förbundens skicklighet i att förhandla löner?
  – Vi har i grunden en väl fungerande lönebildning i Sverige som har gett reallöneökningar också i tider då det har varit svårt i andra länder. I andra länder har löneandelen i ekonomin sjunkit, det gör den inte i Sverige, på grund av starka institutioner och duktiga löneförhandlare såväl bland TCO-förbunden som i LO.

Hur spelar skatter och studielån in på skillnaderna?
 – Snittlönen för tjänstemän ligger över 40 000 kronor per månad och över brytpunkten för statlig inkomstskatt och då blir inte löneskillnaden stå stor efter skatt. Dessutom har en stor del av våra medlemmar studielån att betala av på och har gått flera år i skolan, det måste man också väga in, säger Samuel Engblom.