Ï går riktade Ledarnas ordförande Annika Elias och förhandlingschef Thomas Eriksson skarp kritik mot TCO och LO på DN Debatt. De anser att det är ”förlegat” att förhandla avtal i grupp och att det är orsaken till ett ”ras” av medlemmar hos TCO och LO och att detta på sikt leder till att den svenska modellen hotas.
 
Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO, är i sin tur kritiskt mot Ledarnas debattartikel.
– Den är väldigt märklig och full av felaktigheter. Påståendet att TCO skulle minska i medlemsantal är felaktig. Ännu värre är den felaktiga synen på hur avtalen ser ut. Det är en otroligt förlegad syn att vi skulle ha avtal som inte är anpassade till individuell lönesättning.
 
Tvärtom är TCOs avtalsmodell anpassad för lokala och individuella lönerförhandlingar, anser Roger Mörtvik.
 
– Det normala är att vi har ett centralt avtal i botten. Med det som grund förhandlar man lokalt och individuellt. Individuell lönesättning är mer regel än undantag hos våra medlemmar.
 
Ledarnas grundanalys är ”felaktig”, anser Roger Mörtvik.
 
– De utgår ifrån att deras avtalsmodell passar alla på marknaden. Vi har valt modell utifrån vilken som ger bäst resultat för våra enskilda medlemmar.
 
Varför kommer Ledarna med sitt debattinlägg nu?
– Det är förmodligen en pr-aktivitet som sätter fokus på att deras organisation har växt. Men den är så full av felaktigheter att det är märkligt. De hade räckt med en enkel faktakontroll.
 
Roger Mörtvik påpekar att Ledarna åker snålskjuts på TCO.
 – Det är högst anmärkningsvärt att det säger att TCO hotar den svenska modellen. Ledarna har ställt sig utanför, men åker i stället snålskjuts på de avtal TCO-förbunden har tecknat. Ledarna behöver aldrig anstränga sig. De utgår från att vi tecknar avtal som de kan förhandla utifrån.