Som väntat valdes nominerade Eva Nordmark från SKTF till ny ordförande. Ett av de mest uppmärksammade förslagen är att riksbanken ska få ett sysselsättningsmål, något som ger en annan räntepolitik. TCO har också anordnat workshops för facklig utveckling, som kan leda till ytterligare beslut.
Hittills har TCO beslutat att organisationen ska
*Verka för att de fackliga organisationernas roll i biståndspolitiken utvecklas och att resurserna för detta arbete ska utökas.
* Analysera omfattningen av visstidsanställningar och anställande av egenföretagare som inte omfattas av kollektivavtal. Syftet är att motverka utvecklingen mot otrygga anställningar genom att stärka kollektivavtalets ställning.
* Använda kollektivavtalen för att nå ett klimatsmartare samhälle via den så kallade Parts-modellen.
* Välja Eva Nordmark vald till ny ordförande
* Ställa sig bakom rapporten Välfärden som framhåller att välfärdens finansiering hotas av att välfärdssystemen urholkas och medborgarna känner att de inte får valuta för pengarna.
* Stå upp för de generella välfärdssystemen för att motverka populism och främlingsfientlighet.
* Påbörja arbetet med strategier för ett diskrimineringsfritt arbetsliv.
* Jobba mot en obligatorisk a-kassa
* Se till att Riksbanken får ett sysselsättningsmål