Bolaget presterade ett resultat på 250 000 kronor, vilket bidrog till att den samlade vinsten i bolaget hamnade på drygt 35 miljoner kronor. Resultatet kan jämföras med år 2008 då ISF gjorde en förlust på drygt en miljon kronor.

ISF tjänade bland annat en halv miljon kronor på värdepappersaffärer under 2009, jämfört med 229 000 kronor år 2008.