TCO har samkört uppgifter från Arbetsförmedlingen inom vilka yrken nyanlända har skrivit in sig inom etableringsuppdraget med uppgifter om i vilka yrken det råder brist på arbetskraft. TCO anser sig kunna visa att minst en fjärdedel av de nyanlända finns i ett bristyrke och att det bland dessa finns bland annat 1 000 civilingenjörer, 1 100 sjuksköterskor, 5 000 lärare och 2 100 fordonsmekaniker.
 
TCO vill med undersökningen nyansera den politiska debatten som särskilt inom Alliansen handlar om låglönejobb som metod att få in nyanlända på arbetsmarknaden.
 
TCO vill nu att regeringen inrättar fler snabbspår för nyanlända, att arbetsinsatser för nyanlända från början riktas in på jobb som som passar utbildning och erfarenhet och ser till att den tillfälliga lagen om begränsade uppehållstillstånd inte förstör matchningen på arbetsmarknaden och  skrotas efter tre år då den inte längre gäller.