Branschorganisationen Företagarna försöker lyfta sin rapport med en gerilla-kampanj med tårtor som skarp ammunition. Företagarnas vd Günther Mårder berättar om arbetet med att försöka att få nationen att förstå företagarnas betydelse för jobben.

Rapporten ”Välfärdsskaparna 2019”, kanske inte låter som något som skulle skapa en ringlande lö inför släppet.  Rapporten visar småföretagens betydelse för den kommunala välfärden i Sverige. Totalt står småföretagen för de största inkomstskatteintäkterna i Sverige med 29 procent, motsvarande 130 miljarder kronor, enligt Företagarna.

I höstas körde Företagarna en kampanj där lokala företagare skulle sprida budskapet #4av5jobb för att visa att de nya jobben skapas i småföretag. Den gången försågs lokala medlemmar med ett gerillakit med mallar och hårsprejsfärg.

Denna gång får över 100 föreningar vara med och bjuda sina kommunledningar på tårta i form av ett äkta tårtdiagram som visar just de kommunala inkomstskatteintäkterna, sektor för sektor. För alla 290 kommuner finns ett blad i rapporten som Företagarnas representanter ska diskutera med kommunledningarna.

Bland annat har Gudrun Schyman i Simrishamn fått smaka på Företagarnas tårta.

Företagarna presenterar sin rapport Välfärdsskaparna för tredje gången, men för första gången med tårta, berättar  Företagarnas vd Günther Mårder.

– Men för andra gången använder vi oss av samma beräkningsmetod vilket gör att vi kan se en utveckling jämfört med Välfärdsskaparna 2017. Då var småföretagen den största inkomstskatteinbetalaren i 217 av Sveriges 290 kommuner, nu ser vi att den siffran har minskat till 208 kommuner.

Varför tog ni till tårtor, vad är signalvärdet?
– Företagarna har en advisory board med medlemmar som ger oss feedback. Vi presenterade tanken med rapporten och då kläcktes idén med riktiga tårtor av en medlem. Alla taggade till på idén, sen skred vi till handling. De flesta har dessutom under sin uppväxt fått lära sig att räkna med hjälp av tårtdiagram – det är oerhört pedagogiskt och lekfullt, så varför inte göra diagrammet till ett riktigt tårtdiagram och göra det pedagogiskt för våra lokalpolitiker och tjänstemän? Det är ett tacksamt sätt att enkelt visa på småföretagens betydelse för den kommunala välfärden. Och vägen till hjärtat går ju som bekant, via magen. Företagarna hoppas lämna en god eftersmak hos kommunerna.

Hur förankrar ni tårtkampanjen så det inte bara blir ett centralstyrt stunt?
– Våra medlemmar vill engagera sig i gerillaaktiviteter, som graffittikampanjen förra året. Vi informerar våra förtroendevalda i god tid om att detta kommer att ske, sedan är det upp till våra medlemsföreningar själva att anmäla om de vill delta. Vi gör det enkelt för våra medlemmar genom att förbereda allt material de kan tänkas behöva, i form av 290 skräddarsydda powerpointpresentationer – en för varje kommun, tårtmallar som de tar med till sitt lokala bageri, diskussionsunderlag, färdiga policyförslag för att stärka det lokala företagsklimatet.

Günther Mårder tycker det är lätt att engagera medlemmarna i olika kampanjer där företagarna själva deltar.

– Entreprenörer är i regel inte svårövertalade när det handlar om att få saker att hända. I dagsläget genomförs aktiviteten i över 120 kommuner runtom i Sverige, från norr till söder. De kontaktar även sina redaktioner som bevakar och rapporterar om träffarna i lokalmedia. Medlemmarna får uppleva magin som uppstår när alla jobbar åt samma håll. Vi syns och hörs för att skapa ett bättre näringslivsklimat.

Vad hoppas ni uppnå?
– Vi upplever att det saknas en kunskap och förståelse för var skattekronorna skapas innan de kan fördelas. Utan en gemensam bild och förståelse för hur ekonomin ser ut så kan vi inte ha en vettig diskussion om hur man kan förändra och förbättra för framtiden. Vi hoppas kunna sprida kunskap och få igång samtalet i kommunerna om hur de kan skapa ett bättre företagsklimat, och förhoppningsvis få till stånd förändringar till det bättre. Där är Företagarna en konstruktiv part som man gärna får vända sig till.

Vilka reaktioner har ni fått?
– Våra medlemmar jublar över aktiviteten och tycker att det här är ett utmärkt sätt att nå ut med budskapet. Det är ett busigt sätt att skapa uppmärksamhet och få fram sin poäng på.

Några byråer som ska nämnas?
– Nej. Vi gör allting in-house.