Thomas Idergard, har tidigare jobbat på pr-byrån Prime och vet hur Almedalsslipstenen dras. Idag är han katolsk präst och när detta skrivs laddar upp inför Almedalsveckan hos Prime-grundaren Carl Fredrik Sammeli på dennes sommarställe i Nynäshamn.
 
Förra året tog Thomas Idergard en kardinal till Almedalen. I år kommer nunnan syster Sofie Hamring, dominikansyster vid Rögle kloster i Skåne.
”Hon är mycket känd för en katolsk och en bredare kristen publik i Sverige för att hon skrivit en uppskattad andlig självbiografi om sin omvändelse och kallelse, som skedde i vuxen ålder, men framförallt för att hon skrivit två bestsellers om kroppens teologi, det vill säga det katolska tänkandet om kropp och sexualitet. Hennes senaste bok är riktad till unga människor och heter ’Älska och gör det du vill’ (utgiven på Catholica förlag 2017)”, berättar Thomas Idergard via mejl.
 
Vad vill ni uppnå med att ta en nunna till Almedalen?
”Syster Sofie ska delta i ett seminarium som katolska tidskriften Signum och högskolan Newmaninstitutet arrangerar och som ställer frågan om teologin, främst alltså kroppens teologi, har något att bidra med i synen på kroppens integritet, att inte se vare sig själv eller andra som objekt för sina impulser, men också om behovet av försoning och hur den kan ske. Det handlar alltså om vad teologin skulle kunna bidra med i vår offentliga kultur och diskurs om de frågor som Metoo ytterst ställer om hur vi ser på varandra. Jag själv är moderator för samtalet och övriga deltagande, vid sidan av syster Sofie, är Karin Pihl (krönikör Expressen), Johan Hakelius (Fokus) och Per Ewert (chef för kristna tankesmedjan Claphaminstitutet).”

Hur ska ni få folk att hitta nunnan, deltar hon i aktiviteter?
”Ja syster Sofie deltar ju i vårt seminarium om #metoo som jag beskrivit och dem som vill lyssna på samtalet om teologins bidrag kommer att hitta syster Sofie. Hon deltar också i vårt mingel på tisdagseftermiddagen klockan 17.30 på Katolska kyrkans innergård”.

Hur ser du på den religiösa diskussionen i Almedalen generellt, är det allt för sekulärt?
Nej det tycker jag inte – tvärtom finns det ett ganska bred kristen närvaro för den som söker det. Almedalen är ju som bekant stor och öppen arena för folkbildning och kunskapsinhämtning på i stort sett alla områden, också det kristna, där det skapas möten mellan olika sfärer. Vi är där för sjunde året i rad och flera andra kristna samfund, som till exempel det frikyrkliga samarbetet ’(G) som i Gud’ och samfundet Svenska kyrkan, har varit där under ännu längre tid med egna arrangemang. Många av oss deltar också i andra, sekulära sammanhang med kristna perspektiv. ’Den som söker, han finner’, säger ju Jesus och det gäller också för den som söker Gud i Almedalen.
 
Vad kan svenska opinionsbildare lära av en nunna?
Att tjäna sanningen är viktigare än att synas med mest utrymme, flest följare och mest likes.”

Hur hanterar katolska kyrkan Metoo?
På grund av de förfärliga pedofilskandalerna som Kyrkan upplevt är både uppmärksamheten på och sättet att hantera frågor som rör synder mot andras kroppsliga integritet idag något som ordensfolk, präster och lekmän är mycket medvetna om, och diskuterar mer öppet, än vad jag tror är fallet inom andra ideella verksamheter. Metoderna för rekrytering av både präster och lekmän som arbetar i verksamheterna (de flesta i den världsvida Katolska kyrkan arbetar ideellt), liksom sättet att utbilda och medvetandegöra människor (i prästutbildningen var det obligatoriskt att delta i sådan utbildning) är idag mycket präglade av de behov som faktiskt visat sig verkliga, än av önsketänkande.”

Varför ska en nunna klä skott för den katolska Metoo-diskussionen i Almedalen, borde det inte vara en präst, munk eller annan manlig beslutsfattare?
Sofie ska inte ’klä skott’ för något, utan snarare bidra till samtalet om vad teologin kan ge den allmänna debatten om Metoo. Om präster behöver ’klä skott’ är vi dessutom fyra stycken på plats dessa dagar också."