Omsättningen ökade visserligen med 14 procent till 45,4 miljoner kronor, men byrån tappade i faktisk byråintäkt, uppskattningsvis 6 procent. Därmed minskade rörelseresultatet från 3,1 miljoner till 240 000 kronor, vilket ger en marginal på 0,5 procent, räknat på omsättningen.

Byrån minskade antalet anställda från 32 till 24.