Omsättningen minskade med 3,5 procent till 1 071 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 19 procent till 123 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 9,2 (11) procent.

Story House Egmont fortsätter att uppvisa en stark finansiell utveckling trots det oroliga omvärldsläget. Omsättningen för 2022 uppgick till 1 071 (1 110) MSEK och rörelseresultatet till 99 (123) MSEK.

För byrådelen, Agencies, minskade omsättningen med 2,7 procent till 327 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 16 procent till 38,5 miljoner kronor. Rörelsemarginalen stannade på 12(14) procent.