Pr-byrån Kekst CNS, tidigare JKL, tappade intäkt och lönsamhet under 2020. Men intäkten per anställd ökade.

Omsättningen minskade med 8,4 procent till 85,5 miljoner kronor. Kekst CNSs byråintäkt minskade med 9,7 procent till 72,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet ändrades från en vinst på 3,6 miljoner kronor till en förlust på 851 000 kronor.
Personalkostnaderna föll med 4,6 procent till 47,1 miljoner kronor samtidigt som personalstyrkan minskade från 33 till 29 i snitt. Kekst brukar topp listan vad gäller intäkt per anställd och lyckade söka detta mått på framgång från 2,43 till 2,50 miljoner kronor (upp 2,8 procent) under 2020. Dock ökade personalkostnaden per anställd med 8,6 procent till 1,63 miljoner kronor.