Framtidsspanarbyrån Kairos Future tappade intäkt och resultat under sitt senaste räkenskapsår (brutet 1 juli).

Omsättningen minskade med 3,7 procent till 43,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet backade med 57 procent till 2,0 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade med 5,7 procentenheter till 4,7 procent. Personalstyrkan ökade med tre till 23 snittanställda.