Omsättningen föll med 6,2 procent till 21,3 miljoner kronor. Byråintäkten föll med närmare 10 procent till uppskattningsvis närmare 17 miljoner kronor.
Rörelseresultatet dalade med 33 procent till 2,8 miljoner kronor. Rörelsemarginalen föll med närmare 6 procentenheter till närmare 7 procent.
Ägarna tog ut 2 miljoner kronor från vinstmedlen.

Antalet anställda uppgick oförändrat till 14 medarbetare.