Feministiskt initiativs valberedning har nominerat en ersättare till Gita Nabavi, som lämnade partiledaruppdraget för drygt ett år sedan.

Valberedningen (fi) föreslår att Teysir Subhi kliver in som andra partiledare  jämte Farida al-Abani. Om detta ska fattas beslut på partiets digitala kongress 26-28 mars. Då ska även en ny styrelse utses.

Teysir Subhi är i grunden lärare, och sitter som politiker i kommunfullmäktige för Fi Göteborg. Numera är även generalsekreterare för Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran och ansvarig för Tankesmedjan Nocturum.