Han hoppas kunna sälja 70-100 plantor för 75 kronor per styck eller två för 130 kronor.

Andreas Norlin berättar om planerna på Facebook.

”Nu har vi gallrat bland alla årets tomatplantor och konstaterar att vi har 70-100 plantor över”.

Försäljningen sker vid en vägkant utanför Norrköping.

”Vi kommer att stå där och sälja”.

Andreas Norlin erbjuder plantor till allt från mikro- till bifftomater.