Som planerat stämmer talmannen Andreas Norlén informellt av med partiledarna Stefan Löfven (s) och Ulf Kristersson (m) om regeringsbildningen i dag.

Andreas Norlén berättar själv på riksdagens hemsida.

”Jag har i dag återigen talat med Stefan Löfven och kommer att tala med Ulf Kristersson i kväll. Som nämnts tidigare kommer jag att få mer formella återrapporteringar den 10 januari. Samma dag kommer även Valmyndigheten rapportera till mig angående de praktiska förutsättningarna för ett eventuellt extra val. Jag kommer att hålla en avslutande talmansrunda den 14 januari innan mitt förslag till statsminister läggs fram för riksdagen, enligt de datum jag tidigare har aviserat”.