Christel Wiman är i dag vd för KFS, en arbetsgivarorganisation för kommunägda och samhällsnyttiga företag, där hon varit sedan två år tillbaka. Dessförinnan, mellan åren 2000 och 2009, var Christel Wiman vd för Stockholms Hamnar. Hon har tidigare också varit på handelsdirektör på Posten och vice vd på SHR.
 
Den 16 januari efterträder hon Peder Wedman som vd på Tågoperatörerna, när Peder Wedman går i pension.
 
Varför tackade du ja, Christel Wiman?
– För det är en spännande bransch. Tåg är ett gammalt transportsätt, men det är en ganska ny bransch, med en ny lagstiftning. Och som dessutom är ett miljöalternativ. Det har framtiden för sig, säger hon.
 
Vad hoppas du kunna tillföra?
– Svårt att säga redan nu, men jag hoppas kunna stärka samarbetet både inom operatörsbranschen men också mellan ägare, verk och andra intressenter. Det förekommer redan mycket samarbete, men jag hoppas bidra till att förbättra och utöka det, och samtidigt se till kundens bästa.
 
Vad skulle du göra åt situationen med höjda banavgifter?
– Jag skulle förmodligen göra det min företrädare gör i dag, det vill säga vara ute och skriva artiklar. Självfallet jobbar man på olika sätt, med lobbying och information, med att göra räkneexempel och samla operatörerna bakom sig och försöka se det ur ägarens och investerarnas perspektiv och hitta lösningar.
 
Ardalan Samimi