Fram till för bara några veckor sedan var Gunnar Alexandersson vice vd för Tågoperatörerna, som är en branschorganisation som verkar för ökad avreglering av järnvägen.
 
Efter sitt beslut att lämna organisationen i april fick han i onsdags uppdraget av regeringen att se över avregleringen av det svenska järnvägssystemet de senaste 25 åren och vilka konsekvenserna varit.
 
En fråga är om de senaste årens kaos i tågtrafiken beror på avregleringen av transportsektorn.
 
Samma dag tog dock socialdemokraten och trafikutskottets ordförande Anders Ygeman till pennan och riktade skarp kritik mot både regeringen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m) i en debattartikel.
 
Trots att det var positivt av regeringen att tillsätta en sådan utredning ansåg han att det var fel att låta en ”ex-lobbyist”, som tidigare jobbat för ökade avregleringar, utreda nämnda avregleringar.
 
"Ingen förnekar att Alexandersson besitter ett djupt kunnande om den svenska järnvägen. Men hans tidigare arbete undergräver naturligtvis utredningens legitimitet”, skrev Anders Ygeman i sin debattartikel i Aftonbladet.
 
Nu slår Gunnar Alexandersson tillbaka mot kritiken.
 
– Jag tycker förstås att det är tråkigt att få sådan kritik framförallt innan man ens kommit igång med sitt arbete och kunnat visa hur man tänker lägga upp det. Det känns också konstigt med tanke på att de flesta som känner mig nog ser mig som en person med en gedigen forskarbakgrund och som sakkunnig i branschen och inte i första hand som en lobbyist, säger han.
 
Han tillägger att han, som forskare, dessutom alltid försöker ”gå in i nya utmaningar med öppna ögon” och inte ha förutfattade meningar och slutsatser.
 
– Det är det förhållningssätt man försöker ha som forskare. Då tycker jag att det är tråkigt att man får den typen av reaktioner. Det är förutfattade slutsatser som dessutom inte bygger på saklig grund när det gäller att titta på det jag gjort tidigare.
 
Gunnar Alexandersson började på Tågoperatörerna redan 2008, då som rådgivare. Innan dess var han på Handelshögskolan i Stockholm där han forskat mycket kring frågan och för några år sedan avlade sin doktorsavhandling.
 
I en skrift från 2011, ”Den svenska buss- och tågtrafiken. 20 år av avregleringar”, som bygger på hans avhandling, tittade Gunnar Alexandersson på just avregleringens effekter och kom fram till att tågkaoset inte beror på avregleringen.
 
Enligt Anders Ygeman är det dock ”inte helt utrett” om de senaste årens tågkaos är en effekt av avregleringen och oroas över att det med Gunnar Alexandersson förblir outrett.
 
Vidare hävdar han att infrastrukturministern valde att utan en diskussion med riksdagen ”utse en lobbyist vars slutsatser hon redan vet på förhand”.
 
– Har man läst mitt avhandlingsarbete och det jag skrivit tidigare så vet man att jag försökt föra fram en balanserad bild av vad om- och avregleringsprocesser på svensk järnväg har betytt under en lång tidsperiod. Jag har sett både positiva och negativa aspekter, svarar Gunnar Alexandersson.
 
Redan till hösten ska den första delen av utredningen vara klar där Gunnar Alexandersson ska göra en genomgång av hela järnvägen. I den andra delen ska han titta på olika förbättringar.
 
Gunnar Alexandersson hoppas nu kunna överbrygga ”den starka politiseringen som skett på området” de senaste åren och vinna även kritikernas förtroende.
 
– Jag hoppas att vi kan lämna diskussionen om mig som person bakom oss och framöver istället fokusera på utredningens innehåll, säger han.